از من چی میخوای؟

سلام

من برای همسرم مدیر مالی نیستم

مدیر اجرایی هم نیستم

اصلا قرار نیست ازدواج به یک موفقیت مالی صرف ختم بشه

باید هدف از زندگی مشخص باشه

باید انگیزه من از زندگی مشخص باشه

باید بدونم خوشبختی در چیه؟

در پول و ماشین

در معنویت

در آرامش

اون چه کاریه که بخوای بخاطرش قید پولو بزنی

یا زهرا س

/ 0 نظر / 8 بازدید