الهی عظم البلا...


بسم الله القاسم الجبارین 

خدای من زمین و زمان در سوگ حسینت(ع) می سوزد و عده ای داغ دیگری را بر دل عزادارانش گذاشتند . شمرهای زمانه نقاب از چهره انداختند و علنا در روز عزای حضرت حجت (عج) به پایکوبی پرداختند.

خدایا خودمان را در مصیبتی عظیم تنها و بی یاور می بینیم و از این همه زشتی و سیاهی به تو پناه می آوریم و با نایب حجتت حضرت آیت الله العظمی خامنه ای(ره) پیمان می بندیم  که لحظه ای در اجرای فرامینش درنگ را جایز ندانیم و همچون صاعقه ای بر سر یزیدیان زمان فرود آییم و تا نابودی کاملشان از روی زمین دست از جهاد و پیکار نکشیم و در این راه همچون دفاع مقدس هشت ساله از اموال و جانهای خود بگذریم.

یا مهدی ادرکنا

یا حجت الله علی خلقه

یا زهرا س

/ 0 نظر / 15 بازدید