یه سبد آرزو

پریشب سر سفره داشتیم با هم خاطره هامونو دوره میکردیم

چقدر سخت بود رسیدن به مهربون و چه شیرین بود دیدن روی ماهش بعد از اون همه داستان

چه اذیت هایی که چه افرادی نکردن چه سنگهایی که ننداختن چه حرفهای درگوشی که نزدن و چه چیزایی که نمیخورن!!!(غیبت و تهمت)

بی خیال مهم اینه که من هستم خدا هست و مهربون هدیه خداست

/ 0 نظر / 15 بازدید