مجنون نامه 313الهی دلهای شکسته مان را دریاب که برای لقای تو بی تاب است و دست های خسته و ناتوانمان را بگیر که دیگر تاب نداریم .
الهی مصیبت حسین (ع) کم بود مصیبت هتک حرمت به آن امام همام هم افزوده شد. معشوقا فرج حجتت را برما برسان  دلهای تشنه مان را به دیدارش سیراب کن. خدایا مصیبت حاظر عرصه را بر ما تنگ کرده و تاب و توان را ازما گرفته تا به کی ما را از دیدار مولایمان محروم می کنی حال آنکه دلهای سرگشته مان تنها او را از تو طلب میکند.
/ 0 نظر / 19 بازدید