شرایط سخت

سلام

من عادت کردم به شرایط سخت

از بچگی با شرایط سخت بزرگ شدم

دوران خدمت سربازی ام از سخت ترین دوران زندگیم بود

ولی همه این سختی ها منو بزرگ کرد باعث رشد و ترقی من شد

در حالیکه من در شرایط راحت تعادل زندگیم به هم میخوره همه جوره عقب نشینی میکنم

کارم زندگیم و... همه باید تو این مسیر قرار بگیره

من نشون دادم تو شرایط سخت عالی ÷یشترفت میکنم

قشنگ ترین تفریحات من که دوچرخه سواری باشه تو شرایط سخت شکل گرفت

بهترین معنویات در شرایط سخت موقعیتی و قبول یک شرایط بکر به من دست داد.

جدای از نابرده گنج رنج میسر نمیشود

من یه ادم سختم... خشن نیستم.

ساختارهای من متناسب با شرایط سخت

یا زهرا س

/ 0 نظر / 9 بازدید