غم یا شادی

همیشه تو بچگی خودمون سرخوش بودیم غافل از اینکه بالاخره یه روز تموم میشه و باید شادی بچه های خودمون رو براشون نقاشی کنیم

ادم دلش میگیره وقتی احساس می کنه دیگه یواش یواش باید بره قاطی بابا بزرگا احساس خدافظی خیلی سخته

/ 0 نظر / 19 بازدید