مجنون نامه 313

 


زیبای من دوست دارم هر نفس نام تو را فریاد کنم و به همه بگویم که عشقی را جز تو بر نمیگزینم و جز تو هوایی در سر ندارم محبوب من مرا از غیر خودت بی نیاز ساز و دستانم را که فقط به سوی تو دراز است نا امید بر نگردان. معشوقا میدانم که آخر از عجز و ناتوانی در نرسیدن به عاشقی چون تو جان خواهم داد و میدانم که سرنوشتی جز لقای تو نخواهم داشت پس مرا جزء بهترین عاشقانت قرار بده و مرا از عشقت لبریز گردان گرچه که میدانم ظرف وجود من حقیرتر از آنست که بتواند ذره ای از اقیانوس تو را در بر بگیرد.
/ 2 نظر / 17 بازدید
مورچه فروش دايناسور

شيوه هاي خريد مورچه فروش دايناسور دانشجوي گرامي تا حالا در مورد شغل آيندت به صورت جدي فکري کردي ؟براي کاهش هزينه تحصيلي چه فکري کردي؟ مي خواهي براي خودت کسب و کاري راه بياندازي ؟ توان تحقيق رو داري؟ ميتوني با هزينه 6000 تومني به اين موارد برسيي ! بازارياب عزيز کدو م محصول رو و با چه روشي بازاريابي مي کني ؟ براي کدوم فروشنده کار مي کني؟ ميدوني براي توسعه بازار خودت بايد چه کار کني ؟ چطوري و به چه وسيله اي بازارت بهتر ميشه؟ ارزششو داره يک بار امتحان کن! کارمند محترم براي خريد هايي روزانت حقوق ثابتت کفايت مي کنه و يا از 15 هر ماه دنبال پول مي گردي؟ ميدوني با خريد بهتر قدرت خريدت بيشتر شده و نيازي به دنبال پول گشتن نيست؟