این سیب مال تو

میخواستم به پسر دخترای مجرد بگم به خدا توکل کنید یه روز ازدواج می کنید و اونوقت افسوس خاطراتی رو میخورید که با دهن کجی و کج خلقی خرابش کردید

بی تابی قشنگه سختی قشنگه نهایت آخرش فحش شنیدن و ... تو راه دوست داشتن تو راه عاشق شدن قشنگه به شرطی که شما خودتون زیبا فکر کنید به شرطی که شما خودتون با زندگی لج نکنید

توبدترین شرایط بدونید خدا یه جایی نزدیک شما دستشو رو شونتون گذاشته و داره بتون لبخند میزنه برای روزی که شما از این وضعیت در میایید و از ته دل لذت میبرید از این همه صبر و بی تابی و خستگی

فعلا

/ 0 نظر / 27 بازدید